Νέα Σκήτη Αγίου Όρους

Κτισμένη σε ομαλή τοποθεσία, κοντά στη θάλασσα, η Νέα Σκήτη κατοικήθηκε το 1760 και υπάγεται στη μονή του Αγίου Παύλου. Αποτελείτει από 37 περίπου 37 κελλιά και καλύβες και οι 60 περίπου μοναχοί ασχολούνται με την αγιογραφία, τη χρυσοχοΐα, τη μουσική, την ιεροξυλογλυπτική και την καλλιέργεια της γης. Στη βιβλιοθήκη του Κυριακού φυλάγονται 20 χειρόγραφοι κώδικες, 500 έντυπα, άμφια, σταυροί, λείψανα αγίων κ.ά. Σπουδαίοι αγιογραφικοί οίκοι της σκήτης θεωρούνται των Κυριλαίων, Αβραμαίων, Χαλδέζων, Γέροντος Βαρλαάμ (Ροφοί) κ.ά. Υπεύθυνος για τη φιλοξενία των επισκεπτών και την καθαριότητα είναι ο Δίκαιος που εκλέγεται κάθε χρόνο, αλληλογραφεί για τα κοινά ζητήματα των μοναχών και φροντίζει για τη συντήρηση, την ευπρέπεια και τη λειτουργία του Κυριακού, όπου τελείται λειτουργία κάθε Κυριακή.

Στη σκήτη τέλος ασκητεύει ο καλλιτέχνης ο καλλιτέχνης μοναχός Κάλλιστος του οποίου τα έργα διακρίνονται για την πνοή και τον ρεαλισμό τους.